Hebatnya Akhlak di atas Ilmu dan Tahta 2

Hebatnya Akhlak Di Atas Ilmu Dan Tahta Jilid 2

Rp40.000,00

Akhlak merupakan sifat dasar manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Akhlak tersebut dapat dibentuk oleh diri sendiri dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita. Apabila seseorang memiliki akhlak yang baik maka lingkungan yang ditempatinya baik pula. Sebaliknya jika akhlak buruk tentunya dipengaruhi oleh lingkungan tempat ia tinggal. Akhlak yang baik akan menciptakan pribadi yang baik terhadap sesama. Dalam buku ini dibahas beberapa sifat atau akhlak kebaikan yang dapat kita pelajari dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dalam buku ini disajikan beberapa cerita dari para nabi dan para tokoh yang mempunyai akhlak yang patut diteladani oleh kita. Buku ini sangat baik bagi pembaca dalam memperdalam ilmu mengenai akhlak.

Quantity:

Product Description

Hebatnya Akhlak Di Atas Ilmu Dan Tahta Jilid 2
Drs. Zaenuri Siroj & Drs. H. Ah. Adib Arif, M.Ag.
SK: Dj.I/725B/2010, DJ.I/375/2009
ISBN: 9789799133854
Kategori: Pengayaan
Jenjang: MI
Mapel: PAI
Ukuran: B5
Warna isi: 2 W
Halaman: 128
Kertas cover: Ivory / AC 210 gr Kertas isi: HVS 70 gr
Jilid: Perfect Binding
Penerbit: Bintang Books, PT

Additional Information

Weight 0.216 kg

Tujuan Pengiriman